Sverige-Finlands äldsta postkarta

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Detta miniatyrark gavs ut inför den intenationella utställningen Finlandia 88. I en serie om fyra ark illustrerades postens utveckling genom förändringar i transportväsendet: Ångbåtarnas, järnvägens och flygets tillkomst.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Ångfartygen

Ångfartygen

Krympte avstånden i skärgårdarna på samma sätt som järnvägen på fastlandet. Detta kort har gått från Dalarö per ångbåt via Stockholm till Helsingfors år 1903. Det avståndet klarades på ett dygn.

Falska stämplar

Falska stämplar

Ivan Hansson har rekonstruerat stämpeln och resultatet är förbluffande!

Dokumentationen fortsätter i galleriet och forumet.

Modern posthistoria

Modern posthistoria

Även den moderna posthistorian finns representerad i nätverket och diskussionerna går varma kring dokumentationen av det senaste från Posten.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Posthistoriskt vykort

Posthistoriskt vykort

Det posthistoriskt intressanta med detta vykort är att brevskrivaren Jonas Lundberg född 1893, själv står på perrongen med ett paket under armen och samtalar med sin vän Sven Löfstrand. Båda från Hova.

Bilden föreställer Mariestad järnvägsstation och vykortet är stämplat med PLK219 1905, vilket avsåg linjen Moholm-Mariestad.

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Detta miniatyrark gavs ut inför den intenationella utställningen Finlandia 88. I en serie om fyra ark illustrerades postens utveckling genom förändringar i transportväsendet: Ångbåtarnas, järnvägens och flygets tillkomst.

Treflig Påsk

Treflig Påsk

Ett egenhändigt ritat kort var säkert trevligt att få omkring 1910.

Skeppspost pr. Mercur

Skeppspost pr. Mercur

Inrikes brev daterat 7 juni 1862. Stämplat Köpenhamn nummerstämpel 1 till Nexö på Bornholm.

Enda postförande fartyg som vid den tiden trafikerade Bornholm. Sällan som fartygets namn skrevs ut på brevet.

Avarter & Varianter

Avarter & Varianter

Klassiska och moderna avarter och varianter diskuteras i Forumet. Bilden visar ett förstadagsbrev med utgåvan Insekter och det feltryckta märket Nyckelpigor från 2008.

NästaFöregående

Publicerade artiklar

Hybridpost - Ett udda sätt att skicka meddelanden

2010-12-01 11:31 av Kjell Arvidsson

Hybridpost.

Hybri´d - ett ord med grekiskt ursprung - "korsning" - "bastard"

Meddelande som utnyttjar mer än ett sätt att från avsändaren nå mottagaren. T.ex. på elektronisk väg föras över från kunden till Posten, där meddelandet blir ett fysiskt papper som transporteras som vanligt brev. Här några små smakprov på denna lite udda "samling" som på intet sätt gör anspråk på att vara eller bli komplett. Till denna kategori räknar jag heller inte telegram, även om en del har sänts med Posten. Hybridpost är heller inte vanlig ballong/raket/flygpost, lantbrevbäring mm. Många Telebutiker har haft och kanske fortfarande har Faxtjänst, men här är ju kunden själv den fysiska biten.

Det står dock andra fritt att samla som man själv vill.

Postens verksamhet för hybridpost, blir en av Postens nya affärsidéer. Hybridpost innebär exempelvis att beställaren skickar ett brev på data till ett postkontor och vill ha meddelandet utskickat till kanske 1 000 hushåll. Posten tar då på sig att ta fram meddelandet på papper och att skicka det med brevbärare till de olika hushållen.

Re-mailing - (ur Ekonominytt Juli 2001.)

Företag snuvar Posten på miljarder
Så kallade re-mailing har på kort tid blivit populärt bland Sveriges företagare och nu riskerar Posten att förlora uppåt fyra miljarder i årliga intäkter från portoförsäljning.
Re-mailing fungerar så att företagen e-postar sina brev till ett annat land där de skrivs ut, stoppas i kuvert och frankeras. Sedan skickas de till adressaten i Sverige och företaget har sparat genom lägre porto än det svenska. (FL-Net)

Det börjar nu bli svårt med kriterier, för både Hybridpost och Turistpost kan vara Re-mailing.

En annan typ av Hybridpost är den som finns i bl.a. USA. I din egen dator skriver du ut "Frimärket". Läs mer om Endicia Intenet Postage på länken.

Faxpost -|- Fonotelex -|- Videotex -|- EPS/ePP/eBrev -|- Brev-e -|- Print on Demand -|- Telex

Faxpost.

Kunden K1 går in på Posten i A och lämnar ett brev. Där faxar man det till Posten i B som bär ut det till Kunden K2.

Fonotelex 1982.

Jag fortsätter med ett lite tveksamt objekt, ett Fonotelex. Det är avsänt från Tyskland strax före jul 1982. Via Lyngbyradio har meddelandet så hamnat på Slottsbacken 8 i Stockholm. Utskrift på vanligt telegrampapper på rulle. Därifrån har julhälsningen förmodligen lästs upp i telefon, stämplats med "POSTAS", för att därefter på vanligt sätt befodras till mottagaren i Skåne.

Videotex (1987-1991) ?

Telias tjänst Videotex med ett modem, tangentbord kopplat till en TV var lite för tidigt ute. Marknaden var helt enkelt inte mogen. Till stor del var det väl bara bankerna och resebyråer och i viss mån Hemtjänsten som utnyttjade tjänsten. Meddelande kunde även sändas till de som icke hade Videotex. På en central skrevs meddelandet ut, Frankostämplades och gick så med den ordinarie posten till mottagaren.

EPS / ePP / eBrev.

1978 började Posten AB utveckla tjänsten Elektronisk Post Service (EPS). Verksamheten startade i Stockholm och från 1982 kallas den ePP. Företag som först började använda sig av tjänsten var Shell, Handelsanställdas förbund samt elbolag. Idag 2001-05 är det c:a 1500 företag som utnyttjar tjänsten.

Ur det "Nya Brevnätet" läser jag följande:

Kunden skickar en datafil till ePP:s centrala dator. Där sorteras innehållet, som så småningom ska bli brev efter postnummerordning och fördelas sedan via telenätet på de printcentraler, som finns på huvudterminalerna i "Nya Brevnätet". Breven, som produceras genom ePP, skrivs ut och kuverteras på respektive printcentral. Är det stora volymer kan de lådlagda och buntade breven direktställas till respektive utdelningskontor. Annars går de till terminalens BSM-sortering för vidare förädling.

Vissa företag har lämnat eget såväl brevpapper som kuvert till printcentralen.

Idag (2001-04-) läser jag i Nyhetsposten: ePP har 250 anställda, som har tryckt och sänt 340 milj. brev och endast 72 brev har blivit fel. Det finns 11 printcentraler spridda i landet. ePP är nu först i Norden med en ny höghastighetsprinter. Denna kan trycka i fyrfärgstryck och med individuella budskap i varje dokument. Av alla A-brev som skickas idag är nästan 20 % av typen "hybridpost".

ePP-försändelserna stämplas inte. Däremot förs statistik över antal eBREV med hjälp av tre små rektanglar på höger sida av kuverten. Sorteringsmaskinerna läser förutom postnummer även dessa tre markeringar. De tidigaste kuverten hade inga rektanglar . All post som lämnar ePP är normalt A-post.

Stefan Hargin chef, ePP, har välvilligt besvarat frågor och ställt fakta till mitt förfogande

Brev-e.

Från 1999 erbjuder Posten en tjänst som är tvärtom jämfört med e-BREV.

Företag som t.ex. SEB, OKQ8 och PBK vill ha beställningar,enkätsvar, ansökningar och anmälningar direkt in i sitt datasystem. Kunden skickar brev till "Posten" istället för t.ex. SEB. Posten AB öppnar, sorterar, scannar in breven och konverterar till datafiler som sändes till Företaget SEB. Den här typen är lite svår att dokumentera. Ungefär lika svårt som att samla på andras "e-Post/e-Mail". Det är ju dock en Hybridpost.

Print on Demand. (Tryck vid behov)

Denna tjänst är lanserad nu under våren 2001. Företag som vill ha ut broschyrer, produktblad, prislistor mm. lägger upp dessa tryckalster i Postens databas. Företaget kan själva förändra innehållet när de så önskar. Posten "printar" ut det antal fysiska "brev" som företaget önskar, distribuerar det till den kundgrupp som beställningen omfattar.

Telex.

Telefontråden utnyttjades visserligen för att sända Telex men ingen annan är inblandat i överföringen av budskapet. Kunden K1 skriver på sin maskin ett meddelande till Kunden K2. Kopplar upp sig till K2 och sänder iväg det. Denna tar emot meddelandet som automatiskt skrives ut på papperet som sitter i en stor rulle.

2002-06-27 Ny Hybridpost.

Lyssnar idag på "Efter 3" programmet i radion. En ny tjänst kommer inom kort att introduceras. Via datorn väljer du ett vykort, precis som du idag kan välja och sända via e-post, till vänner och bekanta. Skillnaden med den nya tjänsten är att det till mottagaren kommer ett FYSISKT vykort. Du kan alltså skicka en vy även till den som inte har dator/internet mm.

Lagom till julen 2002 inför Posten AB en ny tjänst tillsammans med Kalmarsund Tryck AB. Från din dator via Postens hemsida beställer du ditt julkort som sändes över hela världen. Det kommer fram som ett "fysiskt" julkort hos mottagaren. Posten sänder dagligen en fil till tryckeriet som trycker det kort du valt, med den text du valt. Posten hämtar med bil dagligen på tryckeriet och lämnar på postterminalen i Alvesta, där korten behandlas med ordinarie rutiner.

2003-02-12 =>

Upptäckte jag att man även på www.ica.se kunde beställa "Alla Hjärtans dags-kort" via datorn till ett pris av 11 kr. Posten tar för samma tjänst 17,50 ? ? ?

2003-12-01.

Nu återkommer Posten med tjänsten som infördes till förra julen. Passa på att skicka ett äkta hybridkort som blir ett "fysiskt" julkort hos mottagaren - din samlarvän.

Tillbaka