Avarter & Varianter

Avarter & Varianter

Klassiska och moderna avarter och varianter diskuteras i forumet. Bilden visar ett förstadagsbrev med utgåvan Insekter och det feltryckta märket Nyckelpigor från 2008.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Ångfartygen

Ångfartygen

Krympte avstånden i skärgårdarna på samma sätt som järnvägen på fastlandet. Detta kort har gått från Dalarö per ångbåt via Stockholm till Helsingfors år 1903. Det avståndet klarades på ett dygn.

Falska stämplar

Falska stämplar

Ivan Hansson har rekonstruerat stämpeln och resultatet är förbluffande!

Dokumentationen fortsätter i galleriet och forumet.

Modern posthistoria

Modern posthistoria

Även den moderna posthistorian finns representerad i nätverket och diskussionerna går varma kring dokumentationen av det senaste från Posten.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Posthistoriskt vykort

Posthistoriskt vykort

Det posthistoriskt intressanta med detta vykort är att brevskrivaren Jonas Lundberg född 1893, själv står på perrongen med ett paket under armen och samtalar med sin vän Sven Löfstrand. Båda från Hova.

Bilden föreställer Mariestad järnvägsstation och vykortet är stämplat med PLK219 1905, vilket avsåg linjen Moholm-Mariestad.

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Detta miniatyrark gavs ut inför den intenationella utställningen Finlandia 88. I en serie om fyra ark illustrerades postens utveckling genom förändringar i transportväsendet: Ångbåtarnas, järnvägens och flygets tillkomst.

Treflig Påsk

Treflig Påsk

Ett egenhändigt ritat kort var säkert trevligt att få omkring 1910.

Skeppspost pr. Mercur

Skeppspost pr. Mercur

Inrikes brev daterat 7 juni 1862. Stämplat Köpenhamn nummerstämpel 1 till Nexö på Bornholm.

Enda postförande fartyg som vid den tiden trafikerade Bornholm. Sällan som fartygets namn skrevs ut på brevet.

Avarter & Varianter

Avarter & Varianter

Klassiska och moderna avarter och varianter diskuteras i Forumet. Bilden visar ett förstadagsbrev med utgåvan Insekter och det feltryckta märket Nyckelpigor från 2008.

NästaFöregående

Publicerade artiklar

Dubbelpincenezen på Gustav V en face

2012-09-02 10:25 av Peter Lorentzon

”Dubbelpincenezen på Gustav V en face”, Peter Lorentzon

Varianthörnans gäst denna månad är ”dubbelpincenezen” på 20 öre Gustav V en face. En dubbelprägling som i Facitkatalogen heter 151v². Om man är osäker på var man skall titta för att se dubbelkonturerna hoppas jag nedanstående bilder kan vara till hjälp. Dubbelpräglingen är mycket tydlig på detta märke, men på mindre bilder och illustrationer i kataloger, kan den ändå vara svår att se. Lite historik om tillkomst och upptäckt kan också vara intressant att känna till om denna trevliga avart.

Vänster märke med normal prägling. Höger märke med ”dubbelpincenezen” där pilarna pekar på några bra ställen att se dubbelpräglingen. Dubbellinjer finns på så gott som hela märkesbilden men framträder mycket tydligt vid den vänstra ytter- och innerramen, pincenezfästet och kragen. Den nedre pilen visar också den frilagda riktpunkten (Stockholmplåt) som finns på detta märke.

Vad är då en dubbelprägling? 
För att lättare förstå behöver man veta en del om framställningen av bandmärkenas tryckplåtar (plåthalvor). Efter präglingarna böjdes dessa till halvcylindrar som därefter sammanställdes till ett plåtpar, en tryckcylinder.

Lite förenklat kan det beskrivas som: En överföringsrulle med en positivt inpräglad märkesbild i uppstående relief (kontramatris) pressas ned mot en mjuk stålplåt. På plåten finns hjälplinjer och riktpunkter och på överföringsrullen finns även ett justerbart riktstift som sätts ner i dessa punkter efter en bestämd ordning. Detta för att överföringsrullen skall komma i ett exakt läge över plåten. 

                    Dubbelkonturer vid ögat           normalt märke

Trots att inpressningen (präglingen) utfördes med stor noggrannhet, kunde det hända att en bild blev något förskjuten i förhållande till de övriga. Märkesbilden fick hamras upp från baksidan och slipas bort från framsidan, varefter en ny prägling gjordes. Slarvade man med detta så att spår fanns kvar från den första präglingen var dubbelpräglingen ett faktum.

 

Dubbel innerramen i nedre högra hörnet      Riktpunkt i nedre marginalen - kännetecken   för 151v²

Vårt märke hade troligen förskjutits en bit från upplinjeringen. Mekanikern som ansvarade för präglingen glömde eller kanske inte ens brydde sig om att avlägsna den första felaktiga präglingen innan den nya inpräglingen gjordes. Han kunde naturligtvis inte tänka sig att denna lilla förskjutning som knappt syntes för blotta ögat skulle bli föremål för filatelisternas intresse. 

 

 

          Normalt märke                                   Dubbelpräglat

Högra bilden med kragen ovan visar hur omfattande dubbelpräglingen är på detta märke. Nästan alla detaljer är dubblerade. Jämför med normala märket till vänster.

Det skulle dröja över 13 år innan G.A.Higlett som var dåtidens expert på stålgravyr rapporterade att en ung Engelsk samlare upptäckt dubbelpräglingen 1933.

I Sverige diskuterade man först om det var ett dubbeltryck eller en hyssjning. Trycktekniken med den nya rotationspressen skiljde sig mot tidigare tryckmetoder och bland filatelisterna fanns många funderingar och antaganden om orsaken. Efter en livlig debatt i mitten på 1930-talet kunde expertisen enas om en dubbelprägling.

Dubbelpräglingen som var en ny art av feltryck ansågs vara en av världens vackraste. Att det var ett oavsiktligt fel som dessutom upptäcktes flera år efter märkets kurseringstid bidrog också till att märket blev mycket populärt och eftersökt.

Ja, man kan ju inte annat än hålla med dåtidens duktiga experter. Dubbelpräglingen på detta märke är ett spännande och vackert litet tidsdokument som berättar om den trycktekniska osäkerhet som fanns vid bandmärkenas barndom.

Peter Lorentzon


Ursprungligen publicerad i Skillingtrycket - Svensk Filateli, nr 2, 2011

Tillbaka