Lokal posthistoria

Lokal posthistoria

Följ det spännande forskningsprojektet om Malmö posthistoria i forumet! Det lovas överraskningar och spännande upptäckter från arkiven i Malmö.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Ångfartygen

Ångfartygen

Krympte avstånden i skärgårdarna på samma sätt som järnvägen på fastlandet. Detta kort har gått från Dalarö per ångbåt via Stockholm till Helsingfors år 1903. Det avståndet klarades på ett dygn.

Falska stämplar

Falska stämplar

Ivan Hansson har rekonstruerat stämpeln och resultatet är förbluffande!

Dokumentationen fortsätter i galleriet och forumet.

Modern posthistoria

Modern posthistoria

Även den moderna posthistorian finns representerad i nätverket och diskussionerna går varma kring dokumentationen av det senaste från Posten.

Forskningsprojekt inom föreningen

Forskningsprojekt inom föreningen

Flera av våra medlemmar bedriver olika forskningsprojekt. Bl.a. drivs ett om den Öst-Karelska posten 1941-1944 som du kan följa i forumet.

Posthistoriskt vykort

Posthistoriskt vykort

Det posthistoriskt intressanta med detta vykort är att brevskrivaren Jonas Lundberg född 1893, själv står på perrongen med ett paket under armen och samtalar med sin vän Sven Löfstrand. Båda från Hova.

Bilden föreställer Mariestad järnvägsstation och vykortet är stämplat med PLK219 1905, vilket avsåg linjen Moholm-Mariestad.

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Sverige-Finlands äldsta postkarta

Detta miniatyrark gavs ut inför den intenationella utställningen Finlandia 88. I en serie om fyra ark illustrerades postens utveckling genom förändringar i transportväsendet: Ångbåtarnas, järnvägens och flygets tillkomst.

Treflig Påsk

Treflig Påsk

Ett egenhändigt ritat kort var säkert trevligt att få omkring 1910.

Skeppspost pr. Mercur

Skeppspost pr. Mercur

Inrikes brev daterat 7 juni 1862. Stämplat Köpenhamn nummerstämpel 1 till Nexö på Bornholm.

Enda postförande fartyg som vid den tiden trafikerade Bornholm. Sällan som fartygets namn skrevs ut på brevet.

Avarter & Varianter

Avarter & Varianter

Klassiska och moderna avarter och varianter diskuteras i Forumet. Bilden visar ett förstadagsbrev med utgåvan Insekter och det feltryckta märket Nyckelpigor från 2008.

NästaFöregående

Publicerade artiklar

"Droppen" på Oscar II boktryck

2011-02-01 21:54 av Peter Lorentzon

I dessa tider när avarter, tillfälliga tryckfel och övrig kuriosa tycks vara mer inne än någonsin, kunde det vara passande med lite artiklar om detta. Många samlare har nog någon gång undrat hur just "den här varianten" skall se ut, och då kanske denna varianthörna kan skingra en del frågetecken.
Bilder, beskrivningar och lite bakgrundshistorik skall förhoppningsvis ge en god kännedom om avarten ifråga. Så varmt välkommen in och botanisera i varianternas fascinerande värld ...

Denna gång presenteras en stor defekt på första boktrycket av Oscar II, nr 39 i Facit. En stor vit fläck som knappast kan undgå någon och som genast drar till sig en variantjägares ivriga ögon. Fläcken återfinns i pärlkransen mellan E och R i SVERIGE och nästan alltid tillsammans med en mindre vit fläck i nivå med konungens öga. Trots sin storlek vågar jag nog ändå säga att den är obekant för flertalet samlare.

Jag har sett flera benämningar genom åren som t.ex. "fläck vid E i Sverige", "spöket" och "glorian" för att nämna några. Även engelska beteckningar som "white dot in pearlframe" och "the glory" har använts. Själv tycker jag den mest liknar ett ägg eller en droppe, men då "ägget" redan är en etablerad variant på 10 öre koppartryck (nr 54 v 12) kunde "droppen" vara passande här.
Det är en konstant variant som återkommer i position 32 på 100-arken, Den har hittats på b- och c-nyanser med stämplar från oktober 1885 och fram till posthornens avlösning i februari-mars 1886. Den förekommer inte på a-nyansen (typ I) och inte heller på 10 öre med posthorn, då dessa tryckts med andra tryckplåtar.

Orsaken till denna variant liksom "hela mustaschen synlig" (som för övrigt kommer att presenteras längre fram) är inte känd. Man vet att kvalitén på pappret var mycket ojämn vid denna tid. Leveransen från Tumba pappersbruk hösten 1885 var av sådan usel kvalité att Jacob Bagge blev tvungen att byta pappersleverantör.

b-nyans                                              c-nyans

 

Misstankarna om att någon partikel i pappret skulle orsakat klichéskadan eller att kvarvarande oljedroppar förhindrat tryck är sedan tidigare kända, men det finns också andra tänkbara orsaker till variantens tillkomst.
Fläcken har inga förstadier utan är beständig i storlek, oavsett tidiga eller sena stämpeldatum. Fördjupningen kan ha uppstått redan under tillverkningen av tryckmaterialet till någon av plåtarna för typ II. En bubbla/grop som uppstått under framställningsprocessen till någon av de i ett stycke utfällda plåtarna är fullt möjlig.
Det kan också vara en stötskada från ett verktyg som tryckt till de uppstående detaljerna i klichén. Innan själva tryckningen kunde börja var det mycket arbete med inpassning av tryckplåt, justeringar av cylinder mm där olika verktyg och instrument användes.

Sammanfattningsvis en mycket framträdande och tilltalande variant med samma svårighetsgrad som sin berömda släkting "hela mustaschen synlig". Den finns omnämnd i litteraturen redan 1917 men har sedan tappats bort. Med tanke på att det är en så pass pregnant variant, kanske den största på OII boktryck, vore det trevligt om fler fick kännedom om dess existens. Ett införande i Facitkatalogen vore ett utmärkt sätt ...

"Droppen" på inrikes brev 9/1 1886

Nu var det slut. Tack för visat intresse och välkommen nästa gång till något annat spännande.

Tillbaka